[ h / a / b / int ] [ lit / mu / v ] [ gif ]

/a/ - Anime

Anime ve Manga
Name
Email
Subject
Comment
File
Password (For file deletion.)
[1] Next

File: 1511707482888.jpg (93.96 KB, 960x630, CUozMq9W4AIUtL4.jpg)

f277f No.32[Reply]

3 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

f277f No.36

File: 1511708380149.jpg (48.48 KB, 600x516, Cgi0QEGW0AARzH1.jpg)


f277f No.37

File: 1511708620874.jpg (63.47 KB, 731x913, Cp9Ld_IXgAAJYho.jpg)


f277f No.38

File: 1511708927535.jpg (81.62 KB, 637x638, B3bbjOQCMAAt8KY.jpg)


f277f No.39

File: 1511709059734.jpg (56.27 KB, 960x654, DPjMeeUUEAAqut6.jpg)


f277f No.40

File: 1511709345264.jpg (56.94 KB, 600x772, CaD4BvIUYAAWslp.jpg)
File: 1509924225731.jpg (24.29 KB, 333x333, twS_F4Me.jpg)

d5d5a No.26[Reply]

https://urun.n11.com/ocak/skytech-stf-1290-masa-ustu-9-vantilator-P210564444

Şu tarz ayaklı olmayan, USB değil de elektrik kablosu ile enerjisini alan, 20-25 cm çapında pervanesi olan vantilatörlere ne deniyor? aliexpress.com'da böyle birşey aradım bulamadım.

Çok fonksiyonlu evlerde kullandığımız, ofis tipi yazıcılardan aradım bunlardan da bulamadım koca sitede;

https://images.hepsiburada.net/assets/Bilgisayar/1500/Bilgisayar_3026966.jpg

15-20 dolar edecek birşeyler almayı düşünüyorum çinya yalnızlar gününde.

İhtiyacım olan şey bir vantilatör ama istediğim tipte olanını bulamıyorum. Birde tv kartı teknolojisi eski bir teknoloji mi artık? Çanak antenden kablo çekip bilgisayarda izlemek için şöyle birşeye ihtiyacım var;
https://urun.n11.com/tv-kartlari/sigma-digital-hd-dvb-ss2-pci-P110179953

bunu da bulamadım. dijital tv tuner card diye aratıyorum çıkmıyor anasını satayım doğru düzgün sonuç. pahalı birkaç şey bulabildim en ucuzu 99 dolardı Türkiye'de bile 196 TL olan birşey aliexpresste mi pahalı anlamadım ki.

Post too long. Click here to view the full text.


File: 1507669819570.jpg (583.26 KB, 2736x2052, denzel-washington-is-bring….jpg)

8e6e1 No.12[Reply]File: 1500813875941.gif (676.74 KB, 508x290, unnamed.gif)

3c214 No.4[Reply]

kek

51489 No.5

Ne ara açıldı lan burası

e4f68 No.11

Gife bak REEEEEEEEEEEEEEFile: 1505991416116.png (712.32 KB, 1280x720, 1411220604974.png)

80a6b No.8[Reply]

Bugün Zankyou no Terror'ü bitirdim. Böylesine katı bir Anti Amerikancılık görmeyi beklemiyordum. Counterterrorism adı altında ne haltlar yendiğini hepimiz aşağı yukarı biliyoruz zaten. Ama Japonya gibi ABD himayesi altında bir ülkeden böylesine katı bir eleştirel yaklaşım görmek suratıma tokat gibi çarptı. Kim bilir günlük olayların perde arkasında ne politik oyunlar dönüyor. Ayrıca anlaşılan nipponlar da II. Dünya Savaşı'ndan beri süre gelen bu olaylar zincirinden pek memnun değiller.

Siz ne düşünüyorsunuz anonlar?

7b3af No.9

Çöp

91fe4 No.10

>Bugün Zankyou no Terror'ü bitirdim. Böylesine katı bir Anti Amerikancılık görmeyi beklemiyordum. Counterterrorism adı altında ne haltlar yendiğini hepimiz aşağı yukarı biliyoruz zaten. Ama Japonya gibi ABD himayesi altında bir ülkeden böylesine katı bir eleştirel yaklaşım görmek suratıma tokat gibi çarptı. Kim bilir günlük olayların perde arkasında ne politik oyunlar dönüyor.
KEK. Çok mu avrupa sinemasından sikimsonik bir filmin ıktıra ıktıra yazılmış bir eleştirisini okudun anon :ddFile: 1504479082155.png (248.67 KB, 480x701, 15774808_1357386300959624_….png)

d6b83 No.7[Reply]

canım kerestem


File: 1503515566692.png (104.1 KB, 1199x898, flanfly.png)

70a2f No.6[Reply]

flane fly C:


Delete Post [ ]
Previous [1] Next | Catalog
[ h / a / b / int ] [ lit / mu / v ] [ gif ]