[ h / a / b / int ] [ lit / mu / v ] [ gif ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
Password (For file deletion.)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

File: 1504566277382.jpg (48.56 KB, 958x653, mXtXmpsychXsXs.jpg)

d4e90 No.267[Reply]

Merhaba trchan kullanıcıları,

Öncelikle Türk imageboard kültürünün doğduğu yer olan trchan.org'a hoş geldiniz.

Bildiğiniz üzere 2013'te yayın hayatına veda eden trchan, sitenin ilk zamanlarında aramızda bulunmuş dostlarımızla bir araya gelmek amacıyla geçtiğimiz Şubat ayında, ilk etapta sitenin kapatılmasına neden olan, özgünlük ve kayda değerlikten uzak kitleye arz edilmeden tekrar açıldı.

Burada ve nadiren ziyaret ettiğimiz diğer imageboard'larda, sitemizin ve yönetimin meşruiyetini ve itibarını zedelemeye çalışan gönderilerle karşılaştık. Bu kişiler, tüm trafiği kendi sitelerine çekmeyi amaçlamakta ve dört yılı aşkın süredir ayaklar altında olan seviyesizliğin sürdürülmesine katkı sağlamaktadırlar. İtibar etmeyiniz.

Sitemiz yönetiminin tamamı 2011-13 döneminde trchan.org'da aktif olmuş, Türk imageboard topluluğundaki yozlaşmadan ötürü site kapandıktan sonra ortaya çıkan taklitleri benimsememiş eski kullanıcılardan oluşmaktadır.

Site pano düzeyinde kurallar, Hizmet Koşulları ile Gizlilik Sözleşmesi önümüzdeki haftaya eklenecektir. Öneri ve sorularınızı bu başlık altında iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Trchan.org Yönetimi
26 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

1e3f6 No.1113

Eski yönetime ait ana parçalardan biri olarak kanıtlamanızı bekliyorum.

Bir de şu meşhur eski sayacı koy oyun yapıyorduk onunla.File: 1517190977805.png (1.2 MB, 900x1006, 1517761.png)

bdb14 No.1039[Reply]

Merhaba,

Hizmet Koşulları ve Gizlilik Politikası belgeleri hazırlanana dek, trchan.org ile kurduğunuz etkileşim, aşağıda belirtilen geçici şartlara tabi olacaktır. Bu siteyi görüntülemeniz veya herhangi bir paylaşımda bulunmanız, aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

1) 18 yaşını doldurmamış kişilerin bu siteyi görüntülemeleri yasaktır.

2) Bu siteyi ilk kez ziyaret ediyorsanız, ilk gönderinizi yayınlamadan önce, siteyi en az birkaç hafta boyunca incelemenizi rica ederiz.

3) trchan.org'da yayınlayacağınız gönderilerin özgün, nitelikli ve kayda değer olması beklenir. Bu siteyi kullanmak size tahsis edilmiş bir hak değil, uygunsuz davranışlarınız sonucunda geçici veya kalıcı olarak elinizden alınabilecek bir ayrıcalıktır.

4) Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşlarının sarahaten yazılı izni olmadan fotoğraf, video, adres, T.C. Kimlik Numrası gibi kişiyi tanımlamak için kullanılabilecek her türlü bilginin gönderilmesi yasaktır. Reşit olmayan ya da yaşı tartışmaya açık kişilerin izni veya rızası olsa bile bu kişilerle ilgili materyaller hiçbir suretle paylaşılamaz.

5) Sitede kullanıcılara sunulan anonimliğin temel amacı, yasa dışı faaliyetlere yardım ve yataklık etmek değil, geniş ifade özgürlüğü sunan bir ortam tahsis etmektir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yasa dışı sayılan, sitenin varlığını tehlikeye atabilecek ya da siteye erişimin engellenmesine neden olabilecek hiçbir gönderiye izin verilmeyecektir.

6) >>312 başlığına benzer içeriklerin tamamı yasaktır ve kalıcı olarak engellenme sebebidir.
Post too long. Click here to view the full text.
2 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

550c2 No.1091

robots.txt ekle googleda çıkmasın siteFile: 1518901914549.jpg (117.04 KB, 480x360, 46661.jpg)

f8a40 No.1105[Reply]

s neden yok amk

20983 No.1112

File: 1518977656779.gif (896.16 KB, 670x422, 1073547589.gif)


09aac No.1125

>>1112
kanka 2-3 tane dandik jpeg var orda napiyim o kadarini butun linkler kirikFile: 1519158316187.jpg (34.59 KB, 480x640, murat çetin 3.jpg)

55a2a No.1124[Reply]

Burda paylaştığım tüm bilgileri bakirin forsladığı kızlara atın ve işini bitirelim

İsim: Murat Özgür(Çetin olma ihtimali de var)
Yaş: 28 Buçuk
Yaşadığı Yer: Bursa-Yıldırım-Hacivat Mahallesi
Öğrenim Gördüğü Okul: Ege Üniversitesi
Memleket: Van-Bulgar Göçmeni Kırması
Kardeş Sayısı: 1 Lise Öğrenimi Gören Kız
Hüküm Giydiği Suç: 3 Cinsel İçerikli Suç Dosyası


Ek Bilgiler:

Kuzeni Fehim'le cinsel ilşki yaşamakta

Post too long. Click here to view the full text.


File: 1519119876031.png (183.55 KB, 265x436, 1519086650523.png)

af9c1 No.1120[Reply]

minik karıcığım, sevimli ve masum waifumu reyle

https://www.youtube.com/watch?v=dCopPVrx_sQ

bcb79 No.1121

evlenir'd karım ve çocuklarımın anası yapar'd

93149 No.1122

File: 1519141022540.jpg (40.01 KB, 480x480, 1519051654482.jpg)

>>1121 baskasinin hanimusuna salçalanmak kahpeliktir. benim karım dediğim kıza nasıl yan gözle bakarsın sen be hey dürzü? sen anca taze sikilmiş kızları nünükleyebilirsin.

bcb79 No.1123

>>1122
arslanım waifunu gelip tahtada reyletirsen dadanırız tabi axlaksız pantyshot veren kaxpe dölçanağına ne bekliyordunFile: 1518219621431.jpg (37.17 KB, 330x600, avatar.jpg)

d957a No.1086[Reply]

Biat ediniz 8)
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

f8426 No.1103


c048c No.1110


9180f No.1111


a5ca0 No.1115


a5ca0 No.1119
File: 1519075276230.png (6 KB, 225x225, 9258142233.png)

51d5b No.1117[Reply]

Burayı canlandırmak için bir önerim var anonlar.
Üç beş kişi haftada bir göz atıyoruz belki şuraya,genelde diğer bok çukurlarında takılıyoruz ama eğer açtığımız her tiradın birini de şuraya açarsak burası bir nebze ivme kazanır diye düşünüyorum.Ben açıyordum ama her tiradı açmıyordum,bunu yapan birkaç anon da var ama şu işin biraz üstüne düşsek bir fark yaratabiliriz bence

7f290 No.1118

ben erotik konu açıyorum sadece, isterseniz arada cana can katarım, sonra silerimFile: 1518655229286.jpg (123.43 KB, 960x720, dahaaaaaaaaaaa.jpg)

51bcc No.1092[Reply]

burada /s yok mu yahu
6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

51bcc No.1099

>>1098
haa, tamam lan nebilim

76dd3 No.1104

facebookta erasmustaki yabancı arkadaşının profilinde paylaştığı resimlerdendir bu. daha bir sürü tuğçeli resim vardı

3868d No.1106

>>1104
Adı neydi sen de varsa paylaşsana

51bcc No.1107

ben bi sevgilisini biliyorum
https://www.instagram.com/yusufonurdilay/

https://twitter.com/yusufonrdly

>>1104
bu anon değilim

ver anon ver

51bcc No.1116

hani ya yeni fotolarFile: 1505056268396.webm (532.3 KB, 1440x1080, yüz vermeme.webm)

d3761 No.358[Reply]

18 posts and 11 image replies omitted. Click reply to view.

4f905 No.875

File: 1511730288214.mp4 (437.54 KB, 354x232, mp4.mp4)


2861e No.944

File: 1515842555610.mp4 (145.2 KB, 372x280, 22106731_1774407165934762_….mp4)


2861e No.945

File: 1515847456948.mp4 (626.5 KB, 400x400, 26780274_1989987957922928_….mp4)


c752f No.1044

File: 1517239847588.mp4 (108.69 KB, 470x480, 27377391_179763719289177_3….mp4)


2994e No.1114

File: 1518980005596.mp4 (1.67 MB, 1280x720, Bunlar Tecavüzcü Değil.mp4)
File: 1518936851651.jpg (244.44 KB, 1024x768, cay.jpg)

d8aeb No.1108[Reply]

türk keresteleri açıldığından beri inci sözlüğe entryler girildi. Bok kafalı inciciler de "resimli inci sözlük bunlar qumqi" adı altında lurklamaya kanser sıçmaya başladı. Toruyla beraber chan kültürünü öğrenmeniz 4chan'ı keşfetmeniz yaşanabilecek en kötü şeydi ve oldu. Trchan tayfa bunun en güzel örneği.
>Paslı bozuk paralar ve tuzlu süt by trchan.org
>/sick/
>siyasettin
>capsbot5k
Facebook gruplarınızda kerestelerden aşerdiğiniz mimleri atıp sidik yarıştırıyor gruplarınızda "Allax, Muhammex" diyip ne kadar edgy olduğunuzu kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Aynı anda hem facebook hem chan kullanan ilgi odaklı ergenliğin pençesindeki siz hasta çopurlar miğdemi bulandırıyor. Siz bok kafalılar edgy'nin kelime anlamısınız, chanların yüz karasısınız. Muhtemelen bu tirada reply bile gelmeyecek çünkü facebookta takılmayı tercih ediyorsunuz kerestede değil.

47486 No.1109

Caps botu ekibi v*l*t, Siyasettin ekibi de trchanci değil. Siyasettin ekibi, Allah bunu yazdığım için için beni affetsin, İncici.

Feyziefe gibi tahtadan ironik olmayan Kürt postinge nasıl geçildi çok merak ediyorum.Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ h / a / b / int ] [ lit / mu / v ] [ gif ]