[ h / a / b / int ] [ lit / mu / v ] [ gif ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
Password (For file deletion.)

File: 1517174183022.jpg (26.03 KB, 640x427, DTgxT_zXUAAlqXa.jpg)

4adcc No.1000

Buranın varlık gayesi nedir ey moderasyon (eğer ki halen daha zahmet edip gelip bakıyorsan)
Bir dark theme dahi yok sahipsiz ücra bir köşede çürüyen bir tahta
Buranın baki olan sarı rengi bana verdiği ıssız bir çöl imajını pekiştiriyor
Nedir yani buranın maksadı ?
Kimse gelip bokpostlamaya bile tenezzül etmiyor.
Ya ıslah edilsin ya elden çıkarılsın yazıktır gördükçe üzüzülüyorum.

c9f26 No.1008

kardeşim 1000. postu atmış eline yüreğine kalbine sağlık len mq

5929e No.1032

aslında birkaç istekte bulundum yerine getirdi site sahibi ama çok da ilgili değil gibi bilemiyorum.

4adcc No.1046

>>1008
ö.d. m0ruq
>>1032
anon içimden geliyor ki şurası ıslah edilse burayı yaşatsak tunaydan da o veledden de satanist şüşgodan da tiksiniyorum her tiradda katam iyiydi güzeldi diyen orospu evladından da nefret ediyorum ama olmuyor işte olmuyor olmuyor

c5a9f No.1078

>>1046
Bu tahtanın sahibi şuan ne yapıyordur acaba :/[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ h / a / b / int ] [ lit / mu / v ] [ gif ]