[ h / a / b / int ] [ lit / mu / v ] [ gif ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
Password (For file deletion.)

File: 1517190977805.png (1.2 MB, 900x1006, 1517761.png)

bdb14 No.1039

Merhaba,

Hizmet Koşulları ve Gizlilik Politikası belgeleri hazırlanana dek, trchan.org ile kurduğunuz etkileşim, aşağıda belirtilen geçici şartlara tabi olacaktır. Bu siteyi görüntülemeniz veya herhangi bir paylaşımda bulunmanız, aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

1) 18 yaşını doldurmamış kişilerin bu siteyi görüntülemeleri yasaktır.

2) Bu siteyi ilk kez ziyaret ediyorsanız, ilk gönderinizi yayınlamadan önce, siteyi en az birkaç hafta boyunca incelemenizi rica ederiz.

3) trchan.org'da yayınlayacağınız gönderilerin özgün, nitelikli ve kayda değer olması beklenir. Bu siteyi kullanmak size tahsis edilmiş bir hak değil, uygunsuz davranışlarınız sonucunda geçici veya kalıcı olarak elinizden alınabilecek bir ayrıcalıktır.

4) Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşlarının sarahaten yazılı izni olmadan fotoğraf, video, adres, T.C. Kimlik Numrası gibi kişiyi tanımlamak için kullanılabilecek her türlü bilginin gönderilmesi yasaktır. Reşit olmayan ya da yaşı tartışmaya açık kişilerin izni veya rızası olsa bile bu kişilerle ilgili materyaller hiçbir suretle paylaşılamaz.

5) Sitede kullanıcılara sunulan anonimliğin temel amacı, yasa dışı faaliyetlere yardım ve yataklık etmek değil, geniş ifade özgürlüğü sunan bir ortam tahsis etmektir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yasa dışı sayılan, sitenin varlığını tehlikeye atabilecek ya da siteye erişimin engellenmesine neden olabilecek hiçbir gönderiye izin verilmeyecektir.

6) >>312 başlığına benzer içeriklerin tamamı yasaktır ve kalıcı olarak engellenme sebebidir.

7) Mavi arka planlı tahtalarda NSFW içerik paylaşımı yasaktır. NSFW içerik an itibarıyla yalnızca /b/ ve /gif/ tahtalarında yayınlanabilir.

8) Sitenin işlev ve politikalarına ilişkin önerilerinizi paylaşmak veya merak ettiklerinizi sormak için bu başlığı kullanın.

Geçmiş taleplerinizle ilgili yorumlarımız:

- gif/webm yüklemeyle ilgili sorunların farkındayız ancak yüksek trafiğe rağmen düşük kullanıcı etkinliği sebebiyle ekiplerimiz bu sorunu çözmek an itibarıyla çaba sarf etmiyor.

- Mevcut yönetimin piyasadaki diğer Türk imageboard'larıyla herhangi bir ilişkisi yoktur.

Saygılarımızla,

trchan.org Yönetimi

63bbb No.1040

File: 1517229953915.png (9.25 KB, 110x155, refs_account_status_medium.png)

tek postta tek imaj sınırını arttırın. daha önce bu sınır 1 değil daha yüksekti, düşürerek neyi amaçladınız acaba? kuralları yazarken belirtiğiniz yazışma ifşa tiradında tek postta 4 imaj var, bu tek postta 20 imaj şeklinde düzenlenemez mi? MB sınırını arttırmakta yine kolay bir şeydir diye düşünüyorum.

174fb No.1087

File: 1518392815421.png (63.82 KB, 720x269, Screenshot_2018-02-12-00-4….png)

Amına koyayım kaçak fetöcü bilgisi paylaşsam şimdi ne yapacaksın, ban mı atacaksın.

550c2 No.1091

robots.txt ekle googleda çıkmasın site[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ h / a / b / int ] [ lit / mu / v ] [ gif ]