[ h / a / b / int ] [ lit / mu / v ] [ gif ]

/int/ - International

Name
Email
Subject
Comment
File
Password (For file deletion.)
[1] [2] [3] [4] [5]

File: 1512052174291.mp4 (1.84 MB, 1280x720, Gülben Akça ft. Kazım Yusupo….mp4)

a4a9d No.100[Reply]

3 posts omitted. Click reply to view.

ac701 No.123

File: 1517917197097.jpg (57.73 KB, 1080x1080, 27578357_1156370081165934_74….jpg)


2b6b2 No.126

File: 1518304535834.jpg (60.67 KB, 720x960, 11150848_453509264802252_122….jpg)


40f4c No.127

Güzel xardeşim, bıkmadın mı?

af61d No.128

File: 1519023475222.jpg (272.2 KB, 1536x2048, 1516882893254-0.jpg)


ae080 No.131

>>100
bu webm'in sosu nedir?
arıyorum bulamıyorum.File: 1519040172039.jpg (22.05 KB, 290x298, 844934_detay.jpg)

bb461 No.129[Reply]

Bazı çevreciler duş alacakları zaman çişlerinin gelmesini bekleyip o şekilde duşa giriyorlarmış. Herkesin böyle davranmasını bekleyip günde 1 kez az sifon kullanıımının sağlayacağı su tasarrufundan bahsediyorlar. Bence sifonlar için ayrı şebeke olması gerekiyor içme suyu kullanmaya gerek yok tuzlu denizsuyu da kullanılabilir yahut ağır metal oranlarından dolayı içilmeyecek düzeydeki sular bu şekilde değerlendirilebilir.

Ben el yıkama lavabosunu pisuvar olarak kullanıyorum. Sonrasında elimi yıkarken dökülen sular da sifon görevi görüyor ve su tasarrufu sağlamış oluyorum.

Lavabo biraz yukarıda parmak uçlarımda işiyorum hafif yukarı kaldırıyorum. Kuyruk sokumumda son günlerde ağrı hissetmeye başladım bundan dolayı olabilir mi ağrının sebebi? Normal otururken ağrımıyor, alaturka tuvalette büyük tuvaletimi yaptıktan sonra su ile yıkarken aşağı doğru yıkadığımda ağrıyor, aşağıdan yukarı doğru elimi hareket ettirerek taharetlendiğimdeyse ağrı daha az oluyor birkaç defa bu şekilde elimi oraya sürtünce ağrı geçiyor.

Öncesinde kıl dönmesinden şüphelendim ama herhangi bir iz bulamadım kıl dönmesine dair. Acaba kırıldı mı diye düşündüm kırıldığı taktirde de çok ağrı olur diye düşünüyorum. Sosyal güvencem yok yirmibeş yaş üzeriyim ve işsizim. Annem ve anneannem tuvalette çok fazla zaman geçiriyorsun dedikleri için ağrımdan onlara da söz ettim fazla oturmaktan ağrıyordur bilgisayar başında bütün gün gençler moduna girdi. Fazla oturmakta bu şekilde sorunlara sebep olabiliyormuş. Benim doktora görünmem şart mı, kendiliğinden geçer mi? Çok uzun süreler oturan anonların olduğunu tahmin ediyorum buralarda, illa birinin başına gelmiştir, deneyimlerinizi-yaşadıklarınızı aktarın anonlar.

90da4 No.130

sifona dandik su kullanmak mantıklı ama lavaboya işediğin için her şeyi hakediyorsun anon
acı çekerek gebermeni diliyorumFile: 1508847421683.gif (1.79 MB, 373x281, 45589.gif)

3b806 No.95[Reply]

I am a christian
but i dont read bible
I am a muslim
and i dont love saudi arabia

I believe ISIS is evil
they killed women who weared fancy dresses
They kill you by raping your cunt
I will not give them a hand

Handy handy handsome bros
Pray for golden cross
I think it is symbol of killing Jesus
werent satanists holding cross?

Post too long. Click here to view the full text.

a020d No.96

paki ingilizcesi daha sorunsuzdur yemin ederim.

onurlandım.

0d100 No.97

File: 1508849855028.jpg (115.94 KB, 720x960, Yuno sevgili arıyor.jpg)

>>96

yuno44907 dediğin adamdan bahsediyoruz. kendisini tanısan ömür boyu onurlanma dozunu almış olurdun.

http://yuno4490.blogspot.com.tr/

13 yaşında kız sikiyor;
http://yuno4490.blogspot.com.tr/2011/06/ben-13-nisanda-13cmlik-sikimle-13.html

götüne salatalık sokuyor;
http://yuno4490.blogspot.com.tr/2011/07/analsex-aslnda-o-kadar-da-kotu-degilmis.html

erkeklerle sevişiyor;
http://yuno4490.blogspot.com.tr/2011/06/hic-tanmadgm-bir-adama-oralsex-yaptm.html
bir defasında 50 yaş üstü birine götünü siktirmişti galiba…
Post too long. Click here to view the full text.

3b806 No.99

Bora bütün gün trchan'desin; ben de bu mallar bütün gün ne yapıyor diyordum.

c12ba No.125

Müslümanım Müslüman domuz severimFile: 1517775213295.jpg (49.39 KB, 657x527, 1490214952237.jpg)

e68e3 No.122[Reply]

Are turks rangedbanned on 4chan /int/?

come back

cbd6c No.124

Ye,i Need 4chanpass to use VPN.File: 1517665390191.webm (1.71 MB, 400x224, 1507641613042.webm)

cf893 No.121[Reply]

Where the fuck am i?


File: 1490733076008.jpg (234.31 KB, 858x1200, moe-soviet.jpg)

cfde3 No.1[Reply]

COMMUNISM!
6 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

646d3 No.86

File: 1505300686817.jpg (409.3 KB, 2048x1536, 19944349_10212820955621817_1….jpg)

>>79
sosyalizm - kominizm ve dikta arasındaki farkı bilmeyince insanlar böyle cahil oluyor işte

5f437 No.87

luld

b4579 No.118

>>86
>>86
>>86
SOS DER HAL

9f306 No.119

>>86
ayaklar için ketçapla

2538c No.120

File: 1516360518125.png (256.26 KB, 767x750, cccp.png)
File: 1514881689373.jpg (47.84 KB, 386x250, ChalkZone_Logo1.jpg)

188e1 No.111[Reply]

If trips, then Chalkzone is the new meme

e9714 No.112

çok doğru

290ec No.117

>>111
praise tengriFile: 1490876679394.png (106.24 KB, 597x432, thats_ass.png)

3fcea No.23[Reply]

Why are turkish men so stupid and women ugly ?? :D:D:D:D:D:D

30769 No.116

>>23
do not judge all the nation because of some shitbrains :DDDDDDDDD
it's like calling sweden "gay country" just because %99 of population is gay yeah? :DDDDDDDDDDDDDDDDFile: 1490876629881.jpg (88.88 KB, 907x563, sale.jpg)

2dd71 No.21[Reply]

finland president mään comes to visit u this fine day
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

2dd71 No.26

File: 1490876746358.jpg (61.3 KB, 800x450, sauliperkele.jpg)

get invadeds by mongol force #1

f267a No.28

File: 1490876758975.png (350.87 KB, 969x737, 14073310627832.png)


2dd71 No.30

easy boiis

2dd71 No.32

File: 1490876863436.png (88.15 KB, 785x757, 1481718944881.png)

>>28
wanan git rektered?

f6f8d No.115

>>21
din jävla kuk :DDDDD
du tror att du är världens kung? :DDDDDD
no oot oikeassa :–DDDDFile: 1490876955433.jpg (55.9 KB, 720x617, sheriffi.jpg)

327b9 No.34[Reply]

*removes kebab*

a216d No.40

*annexes Karelia*

91551 No.47

>>40
good. that never was anything but kebab anyways. light king

89966 No.114

>>34
paskaperkele :DDDDDDelete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5]
| Catalog
[ h / a / b / int ] [ lit / mu / v ] [ gif ]