[ int ] [ lit / mu / v ] [ gif ]

/lit/ - Edebiyat

Name
Email
Subject
Comment
File
Password (For file deletion.)
[1] Next

File: 1509287092315.png (1.91 MB, 1345x2425, Hikaye.png)

4a990 No.5[Reply]

Şiir tiradı!


File: 1490790148696.jpg (37.26 KB, 600x661, BlvOH8SCUAESTBf.jpg)

e7350 No.1[Reply]

http://syncapp.bittorrent.com/1.3.109/

Bu yeni meritokrasinin linki çalışıyor mu anonlar, yeni kurmak istiyorum ama adres açılmıyor vpn üzerinden de denedim yine çalışmıyor.

bb6b7 No.2

>>1
Merhaba anon. Bildiğim kadarıyla meritokrasi patladı ve artık kullanılamıyor. Kitapların çoğu Facebook'taki e-kitap gruplarındaki 200GB'lık yandex linklerinde mevcut. Ayrıca sevimli bir kız fotoğrafııyla hesap açıp grupta aradığın kitabı sorarsan 30 saniye içinde biri senin için özel olarak upload'luyor.

8d04c No.3

>>2
Bu 2. ağ, açılan yeni meritokrasi.

http://neomeritokrasi.blogspot.com.tr/Delete Post [ ]
Previous [1] Next | Catalog
[ int ] [ lit / mu / v ] [ gif ]